Något som är väldigt enkelt att fixa i en Cognos-kub är viktade mätvärden har jag just lärt mig, man gör det genom att välja i en lista vilket mätvärde man skall vikta emot.
Att göra samma sak i MS Analysis Services visade sig inte vara lika enkelt. Jag hade ett mätvärde av typen ”utfall kg” som för en produkt ska viktas mot total vikt för den produktgruppen. I MS fick jag då skapa ett mätvärde ”Viktandel” enligt följande:

create member currentcube.[MEASURES].[Viktandel]
as
iif(([Artikel dim].[Varumärken hierarki].CurrentMember.Parent,[Measures].[Utfall KG])=0,null,
([Artikel dim].[Varumärken hierarki].CurrentMember,[Measures].[Utfall KG])
/
([Artikel dim].[Varumärken hierarki].CurrentMember.Parent,[Measures].[Utfall KG])),
FORMAT_STRING = ”Percent”,
VISIBLE = 0;

Detta mätvärde skulle sedan multipliceras med Prognosprecisionen för att få en ”Viktad Prognosprecision” per produkt och för att göra detta skapade jag följande mätvärde:

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[MEASURES].[Viktad Prognosprecision]
AS ”NA”,
VISIBLE = 1;

scope([MEASURES].[Viktad Prognosprecision]);
this =([Measures].[Prognosprecision]*[MEASURES].[Viktandel]);
FORMAT_STRING(this) = ”Percent”;
end scope;

Se även detta inlägg