Niklas är en av våra nytillskott på Attollo. Niklas är från Stockholm och har pluggat i Linköping. Niklas blev kvar i Linköping i 6 år innan han återvände till huvudstaden. Studierna började med IT men svängde om och ledde till slut till ekonomiexamen.

Niklas har ett förflutet på DHL som ekonom och controller. Efter DHL fortsatte karriären på Karolinska sjukhuset. Senast kommer Niklas från OctaPharma där han arbetade som business controller. Han har under åren byggt upp kompetens inom finansiell rapportering, analys och prognoser, projektledning, förbättring av affärsprocesser och affärsintelligens (BI).

Vad ingår i controllerrollen?

Som controller hjälper man chefer att göra budget och prognos, och utveckla bra processer och lösningar för verksamhetsstyrning. Det är ett samarbete där jag hjälper cheferna med beslutsunderlag och analys för att utveckla deras respektive verksamheter.

Hur kommer det sig att du valde att börja på Attollo?

Efter 10 år som controller börjar det bli lite väl mycket som går på rutin. Därför känns det helt rätt med nya utmaningar och att börja på Attollo. Den långa erfarenheten samt studier och intresse för IT passar bra när man skall arbeta med IT-relaterade projekt inom verksamhetsstyrning.

Jag tittade på en annons från en konkurrent till Attollo men kände personer på Attollo som tyckte jag skulle börja här istället. Attollo kändes mer avslappnat och jag kände att jag skulle trivas bättre där. Så valet föll på dom.

Vad ser du mest fram emot med att jobba här?

Jag ser fram mot konsultrollen. I början av min karriär ville jag inte vara konsult, men nu känner jag att jag gärna tar mig an utmaningen att komma till kund och vara den professionella experten. Däremot hoppas jag att jag inte kommer vara en ensam, utan få arbeta ihop med andra från Attollo och få känna gemenskapen med dom.

När det gäller arbetsuppgifter ser jag fram emot dialogen med kunden och att få vara med och ta fram en bra lösning som kunden blir nöjd med. Det ska även bli kul att vara med och ta fram den tekniska lösningen.

Det vore även roligt att få komma tillbaka till någon av mina före detta arbetsgivare i en annan roll och få tillföra värde hos dom.

Men nu ser jag bara fram emot att få komma igång med mitt första intressant uppdrag.