Maria Attollo

Maria Sjörs nytillskott på Attollo

Maria har lång erfarenhet inom business intelligence, där hon de senaste åren arbetat som lösningsarkitekt inom beslutsstöd/rapportering på Folksam. Tidigare har Maria arbetat som konsult på Hypergene med alla delar av produkten, dvs indata, rapportering och verksamhetsstyrning. Maria arbetar både med teknisk utveckling och projektledning inom business intelligence och förstärker Attollo’s BI-team.

Vi hälsar Maria Sjörs varmt välkommen till Attollo.