Bra white papers för TM1-Best Practice samt en samling Turbo Integrator-kod finns på www.bedrocktm1.org.

BedrockTM1 är en icke-kommersiell site som enligt websidan strävar efter att öka kunskapen om TM1. BedrockTM1 ser kunnandet som det största hindret för TM1-utveckling, inte begränsningar i den tekniska lösningen.

TI-koden är fri att använda och är testad på TM1 version 9.1-9.5.2.

Bedrock är ursprungligen skapat av den australiensiska konsultfirman Cubewise.