I samband med att TM1 10.2 släpptes gjordes en hel del förändringar under skalet i TM1 Applications och speciellt vid uppdatering av godkännandehierarkier. Så länge man inte använder CAM-säkerhet med eller utan SSO fungerar t.ex. Infocube’s TI’s bra. Kör man däremot CAM-säkerhet med eller utan SSO blir det knepigare och då måste man gå in i Performance Modeler manuellt och uppdatera godkännandehierarkin för att förändringar skall slå igenom om man inte följer nedanstående tillvägagångssätt.

Metoden bygger fortfarande på Infocube’s TI’s i grunden men med några förfiningar samt ett VB-script som kör en IE-session (bifogas detta inlägg).

Steg för steg instruktion nedan:
1. Skapa en kontrollkub i TM1 för att hålla lite nödvändiga parametrar, dessa kan naturligtvis hårdkodas direkt i TI-processen men det känns snyggare och renare att ha en kontrollkub. Döp denna kub till t.ex. zControl. Den skall ha två dimensioner, förslagsvis, Parameters och Measures zControl. Parameters dimensionen innehåller bara en strängmedlem med samma namn och Measures zControl innehåller följande strängmedlemmar:
Utility Location
Utility Path
APP_Maintenance_Path
Gateway URL
Application Server
Application Port
Server Name
DataBaseDirectory
Default Username
Default Password
CAM Namespace

Lägg mätvärdesdimensionen sist i kuben när du skapar den. En färdig kub kan se ut som nedan:

Nedan en kort förklaring av respektive mätvärde:
Utility Location = sökvägen till app_maintenance.bat som installeras samtidigt med TM1.
Utility Path = sökvägen till VB-scriptet som skapar IE-sessionen. Bifogas detta inlägg.
APP_Maintenance_Path = katalogsökvägen till app_maintenance.bat
Gateway URL = Cognos BI Gateway
Application Server = host name på TM1 servern
Application Port = standard är 9510 om detta inte ändrats vid installationen av TM1
Server Name = TM1 servernamn
DataBaseDirectory = sökvägen till TM1:s datamapp
Default Username = det användarnamn som skall användas vid inloggning
Default Password = lösenordet till detta konto
CAM Namespac = Cognos BI namespace

2. Skapa en TI-process som innehåller följande kod i valfri flik (epilog känns mest logiskt):

Ladda hem koden ovan via denna länk.

3. Ställ in parametrarna på de två första raderna i VB-scriptet, dvs. var log filer lagras och vad de skall heta. Man kan även ställa graden av debug och loggning direkt i VB-scriptet.

Ladda hem koden till VB-scriptet här.

4. Kör processen, om allting lirar som det ska uppdateras godkännandehierarkin i TM1 Applications.

I princip alltid vill man para denna process med inläsning av en ny organisationsstruktur samt uppdatering av de subset som används i TM1 Applications, har inte det subset:et ändrats är det ju ingen större idé att uppdatera godkännandehierarkin 😉

Vill passa på att skicka med ett tack till Yury Kudryavtsev och tipsa om hans blogg Applied dimensionality som är riktigt bra.

Lycka till!