För att spara tid om man kör en rapport ofta kan det vara behändligt att slippa göra samma prompval om och om igen. Detta gör man enkelt genom att först köra rapporten och sedan i droppmenyn Keep this version välja Save Report as Report View och spara rapportvyn på önskad plats.
Nu kan man välja hur rapportvyn ska bete sig när man kör den. Gå in under Properties och sedan fliken Report view. Kanske vill man att rapporten ska köras om på nytt varje gång, välj i så fall Run the report som Default action. Här kan man även välja att vyn alltid ska köras med samma promptvärden; bocka ur Prompt for values och klicka sedan på Set för att välja det man önskar att rapporten ska prompta på.
Nu slipper man prompta manuellt varje gång man ska köra rapporten!