2022 års utgåva av Data Saturday Stockholm är till ända. Trots förhållandevis många anmälda som valde att inte delta blev eventet fortfarande en fullständig succe. Dagen började med en keynote från Attollos Alexander Arvidsson på temat ”the History of Business Intelligence” och delade sedan upp sig i fyra parallella spår. Huvuddelen av föreläsningarna var 60 minuter på ett specifikt tema – här kan nämnas ”Power BI Dynamic Measures” med Matthias Halkjaer från Danmark, ”Advanced Data Modelling with Power BI” med Marc Lelijveld från Holland och ”Power BI Premium – Practical Tips for Making the Most of it!” med Benni de Jagere från Belgien (jobbar i Power BI CAT Team på Microsoft).

Dagen bjöd också på ett par stycken s.k. ”lightning talks” – 15-20-minutersföreläsningar på olika teman. Något som kanske kan framstå som oväntat är att tekniska konferenser i allt större utsträckning erbjuder ”mjukare”, icke-tekniskt innehåll. Här kan exempelvis nämnas ”Learning to Listen – Making the Most of Mentoring” med Linda Torrång och Alexander Arvidsson från Attollo och ”Full 180 – Lessons Learned from Switching Careers” med Heini Ilmarinen från Finland.

Sponsorerna hade bråda timmar med mängder av deltagare som ställde frågor, tittade på demonstrationer och knöt kontakter för framtida samarbeten. Sponsorerna är vad som gör en sån här konferens möjlig, och för Attollo var det en självklarhet att ställa upp och sponsra ett för oss extremt relevant event i huvudstaden.

Lika plötsligt som den började var dagen över. När dammet lagt sig och vi sammanställt siffrorna hade vi 126 deltagare, 24 talare från världens alla hörn och en hel dag med spännande föreläsningar, nya idéer och spännande kontakter.

I maj 2023 är det dags nästa gång – vi ses då!