På Insights sista dag bjöds det fortsatt på en hel del intressant. Roligast var att sitta med under en liten session där vi fick titta på ett nytt användargränssnitt för TM1. Utvecklarteamet var på plats och det blev en mycket intressant diskussion där alla deltagare fick komma med idéer och tankar på hur gränssnittet skulle kunna utvecklas vidare utifrån den beta som visades. Det ser riktigt lovande ut och det kommer att bli ett välbehövligt ansiktslyft för TM1 som både användare och utvecklare kommer att gynnas av.

Vi var även på en annan mycket bra session kring TM1 och Cognos Command Center som erbjuder nya möjligheter att schemalägga körningar och kontrollera flertalet TM1 servrar från ett och samma ställe. Cognos Command Center säljs som en separat produkt och den finns även tillgänglig i en Express version för alla kunder som kör Cognos Express. På temat tilläggsprodukter till TM1 deltog jag även i en session kring ett verktyg som heter QUBEdocs som är ett riktigt smart och automatiserat dokumentationsverktyg som bl.a. ger utvecklare möjlighet att följa förändringar i regelfiler och få en grafisk överblick över TM1-modellens alla delar bland mycket annat matnyttigt.

Under en session om nyheter i SPSS framkom att det i labbet förbereds för ett flertal nya statistiska modeller i produkten. Det mest intressanta var dock den ökade integrationen mot IBM Cognos BI. I SPSS Modeler kan numera BI-objekt som t.ex. ett Framework-Manager-paket eller en TM1-kub läggas in i flödet, vilket gör dataintegrationen tydligare och smidigare. På en kunddemo igår fick vi se exempel på hur detta kan funka när företaget Huffy Bicycle redogjorde för sin prognoslösning som bygger på SPSS, TM1 samt IBM Cognos BI. Utmaningen för Huffy var att prognostisera produktion samt lagerhållning 12-24 månader framåt. Köpbeteendet när det gäller barncyklar är tydligen mycket svårtolkat. Tidigare användes bara SPSS för den prediktiva analysen men där blev visualiseringen lidande, liksom möjligheten för användare att mata in data i modellen. Genom att integrera de tre produkterna med TM1 som inmatningsgränssnitt och med ett avancerat dashboard i IBM Cognos BI löste dock Huffy problemet på ett kraftfullt och sofistikerat sätt.

Det var allt för denna gång och vi får tacka IBM och Las Vegas för en riktigt givande, rolig och utvecklande konferens. Vi har verkligen tagit temat för Insight 2014 till oss och gjort det bästa av detta ögonblick – Seize This Moment.


David & Jesper