Om ni som jag gillar kuber i SSAS så se hit! Den 29-30 november kommer en av världens ledande bi-experter, Marco Russo till Sverige och håller i en SSAS tabulär workshop på Addskills i Stockholm. Marco Russo är författare till dokumentet ”the Many-to-many revolution” som är ett jättebra dokument att läsa om man har behov av many-to-many relationer i sina kuber. Workshopen behandlar tabulärkuber som ju är det nya i och med SqlServer 2012.