Ibland när man är inne i en miljö och behöver kika på någon tabell via SQL Server Management Studio är det smidigt att använda sig utav högerklick på en tabell för att lista raderna alternativt kunna ändra i dem (i SSMS 2008 är det 1000 resp. 200 rader som är standard för att se/ändra rader).

Dessa värden går att ändra, det kan finnas tillfällen då man till exempel vill visa mer än 1000 rader.

För att ändra dessa, gör enligt följande:
I SSMS, tryck på Tools i menyraden, därefter Options.

Välj SQL Server Objects Explorer och justera värdena till valfritt värde. Om man vill se alla rader i tabellen så kan man skriva 0 som värde. Man bör vara någorlunda restriktiv med att lista alla rader beroende på mängden data och hårdvara.

Såhär ser högerklicksmenyn ut efter ovan ändring.