Jag vill här slå ett slag för Attollo nystartade dotterbolag Capmill Consulting.

Capmill är ett konsultbolag med fokus på ledning av IT-projekt, med de tre grundpelarna projektledning, testledning och IT-management. Utöver denna inriktning har Capmill valt att i huvudsak arbeta mot kunder inom bank, finans och försäkring. Hos den huvudsakliga kundgruppen har Capmill genomfört flera uppdrag som rör regulatoriska ramverk bl.a. Solvens, Basel och MIFiD.

I de allra flesta projekt som rör exempelvis Basel eller Solvens, finns datalager och business intelligence med som en viktig del av det verksamhetsstöd som behöver etableras för att svara upp till extern och intern rapportering och kontroll. Just här samverkar Attollo och Capmill med sina kompetenser på väldigt bra sätt, där Attollo har flera utbildade konsulter bl.a. kring ramverk såsom IBM´s Insurance Information Warehouse (IIW), och Capmill har duktiga konsulter som kan kravställa, projektleda och testleda projektet. Klockren samverkan tycker vi!