Spännande dagar här i Las Vegas. No Doubt, Kevin Spacey och den ”riktige” Captain Phillips blandas med riktigt bra information kring IBM:s samtliga produkter inom Business Analytics och Information Management.

Inom TM1 spåret har det presenterats en rad spännande nyheter som med stor sannolikhet kommer i nästa version av produkten. IBM har sedan introduktionen av Multi-Threaded Queries fortsatt att arbeta för att öka prestandan i TM1. I nästa release kommer en spännande funktionalitet som går under arbetsnamnet Smart Cache. Denna teknologi handlar om att cacha celler som beräknats via Business Rules och bara uppdatera de celler som påverkats av en beräkning istället för att hämta alla celler på nytt när Stargate-vyerna genereras i bakgrunden. Detta kommer att leda till stora prestandavinster i stora modeller som har många Business Rules.

IBM försöker även att minimera antal ”låsningar” som sker i TM1 vid olika typer av uppdateringar och körningar. I nästa release kommer uppdateringar av metadata att inte låsa TM1 på samma sätt som tidigare vilket är mycket positivt. En annan spännande nyhet som väntas är Alternate Hierarchies. Detta innebär att man aldrig kommer att behöva fundera över huruvida man ska ha en dimension för år och en för månad eller en kombination. Genom att ha olika hierarkier inom samma dimension kommer TM1 i nästa version att kunna bryta data på en delmängd av dimension, något som inte är möjligt idag. Detta gör att man kan bygga kuber med färre dimensioner utan att tappa någon funktionalitet. Något som även detta kommer att öka prestandan i stort.

Det har en även visats på prov på TM1 i molnet och den första kunden i Europa bjöd på en spännande dragning kring detta. Helt klart något för framtiden. Vi har även sett ett kul exempel på hur man kan integrera SPSS och TM1 i ett sammanhängande flöde med tidsserieanalys i SPSS som sedan skjuts över till TM1 i ett sammanhängande flöde som kan styras med Turbo Integrator processer. Klart intressant!

Det var allt för denna gång. Imorgon väntar förhoppningsvis betatest av ett nytt gemensamt användargränssnitt för TM1:s samtliga delar.