På onsdagen höll IBM sitt årliga kundevenemang Software Day. Och låt mig säga wow! IBM har all anledning att vara stolta över sin för året nya Sverigeledning i Leif Lindqvist och Sara Arildsson. Detta par lyckas stjälpa omkull IBMs traditionella framtoning av att vara ett teknikorienterat, och för all del svårbegripligt företag till ett som placerat sig mitt i kundens vardagsrum. Nu talar man om tekniken som transportmedlet mot affärsmålet, borta är all antydan till mjuk- och hårdvara som ett självändamål. Bra där!

Ett extra wow till den begåvat utvalda panelen bestående av Stefan Krook (Glocalnet), Lottie Knutsson (Fritidsresor), Pelle Törnberg (Metro) samt Jonas Bauer (Vasaloppet). Denna samlings olikheter till trots bjöd på sammansvetsad underhållning med kvicka repliker, klarsynta sjukdomsinsikter och uppriktighet. Inte minst delades många uppfattningar om ITs roll i affären. Det är alltid lika glädjande att lyssna på representanter ur näringslivet som kommit underfund med ITs roll och möjligheter, som slutat se IT som tärande, som bjudit CIOn en permanent plats i ledningen. Rimmar bra med hur exempelvis Indiska och Lantmännen ser på CIOns roll och kompetens (som man kan läsa mer om på cio.idg.se).

Förra året lanserade IBM visionen Smarter Planet, och undertecknad tycker personligen att det var svårt att konkretisera visionen, den föreföll mest politiskt korrekt. Men sent omsider så sitter budskapet där, och även panelen fann sig bekvämt tillrätta i frågeställningen; hur har ert företag bidragit till en smartare planet? Svaren kommer säkert på YouTube inom kort.

Så till pudelns kärna så att säga – Cognos 10. Just nu är tystnaden kring Cognos påtaglig, även på Software Day. Det råder en nästan mytisk hemlighetssfär kring Cognos 10, man har byggt upp förväntningarna på ett subtilt sätt, och ytterst lite har läckt ut utanför den innersta kretsen. Därmed inte sagt att det skulle vara av ringa intresse eller vikt. Det råder ingen tvekan om att de produktnyheter som kommer lanseras för världen den 25 oktober kommer skapa positiv respons och efterfrågan på marknaden. Den insatte kan ganska enkelt gissa sig till några av de främsta finesserna, en lågoddsare helt enkelt. Vi har anledning att återkomma i frågan den 25e!

Smarter Decisions. Better Results. You Bet!
http://www-01.ibm.com/software/analytics/cognos/unleashed/

Med önskan om en härlig höst!
/Carina