Inloggningssidor är oftast väldigt simpla. Detta för att sidans enda egentliga funktion är att verifiera behörighet hos en användare. Ok, man strävar alltid efter enkelhet, men man vill ändå att själva loginsidan på något sätt skall passa in i företagets grafiska profil.
Den standardsida för inloggning som kommer med IBM Cognos Connection är inget undantag. Här har man endast ett fåtal element som går att redigera och det är då bara rent färgmässigt.
Skulle du hellre till exempel vilja återanvända en loginsida som företaget använder i andra sammanhang, går det även bra att knyta den till IBM Cognos Connection.

Här följer en länk till ett exempel på hur man gör detta:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21341103