I nya TM1-versionen 9.5 radar IBM Cognos upp många bra och kraftfulla funktioner som kan komma att bli avgörande för många företag och organisationer i deras val av budget-/planerings-verktyg. Förutom nya Contributor-gränssnittet där mycket av funktionaliteten är hämtad från IBM Cognos Planning, är Sandbox en intressant funktion. Sandbox gör det möjligt att under pågående budgetprocess spara ner sina egna versioner. Ett exempel är när man lägger budget och vill se hur resultatet varierar utifrån olika scenarier. Visar det sig att den version man jobbat med på egen kammare är den mest relevanta finns möjlighet att publicera den, så att det blir den officiella versionen och den version som alla inblandade jobbar vidare med.