Ofta när man behöver lyfta en databas mellan olika miljöer så ligger backupfilen av databasen på en annan server än den man vill återställa till.

Det är väldigt vanligt att man stöter på fall där man flyttar denna fil manuellt mellan miljöerna innan man kör igång en restore, något som ofta tar en del tid i anspråk beroende på hastigheter i nätverk/disk och storleken på backupfilen.
Det blir lätt en tidstjuv om man ofta gör denna procedur och det tar någon timme med filflytten innan man ska på med manuell handpåläggning igen.

Därav kan det vara effektivt att göra återställningen direkt från en annan miljö över nätverket, något som är möjligt med t-sql:

RESTORE DATABASE Databasen
FROM DISK = ’\sokvagpanatverketDatabasen_2015_04_24.bak’
WITH REPLACE, STATS=10,

Stats parametern är effektiv när man arbetar med stora databaser för att kunna se hur långt återställningen har gått, i ovan exempel kommer var 10% listats i output fönstret i SSMS.

Ibland är inte diskuppsättningen speglad mellan olika miljöer, då kan det vara bra att peka om var de fysiska filerna ska hamna vid återställningen:

RESTORE DATABASE Databasen
FROM DISK = ’\sokvagpanatverketDatabasen_2015_04_24.bak’
WITH REPLACE, STATS=10,
MOVE N’DATABASEN’ TO N’D:DATADATABASEN.mdf’,
MOVE N’DATABASEN_log’ TO N’E:LOGSDATABASEN.ldf’
GO

På MSDNs sida för Restore komandot så finns det nyttig info kring ämnet och betydligt fler parametrar som man kan använda sig utav.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186858.aspx