Nu finns Cognos Business Intelligence 10.2.1 Fix Pack 1 tillgängligt. Förutom en mängd åtgärdade problem så finns det även en del ny funktionalitet och förbättringar. Exempelvis så finns det nu visualiseringar (Extensible visualization) som är dynamiska och med mer interaktivitet för flera olika nya diagramtyper tillgängligt för alla typer av standardrapporter i IBM Cognos BI. Tidigare var detta bara tillgängligt för Active Reports. En annan nyhet är att Cognos Workspace har fått nytt utseende och support för IBM Cognos Theme Designer för att kunna anpassa användargränssnittet.

Läs mer här:  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24035542&myns=swgimgmt&mynp=OCSSEP7J&mync=R