Den som arbetat med qlikview har säkerligen kommit i kontakt med filformatet QVD, akronym för QlikView Data. En qvd-fil innehåller en qlikviewtabell och agerar ofta som datakälla för att t.ex. ersätta en sql-databas.

Ett av många sätt att nyttja qvd-filer är via den trestegsmodell som illustreras nedan. I detta exempel har ETL-flödet separerats till tre olika processer;

  1. Extrahera data från DB till qvd-filer. Respektive tabell i DB placeras i en separat qvd-fil i sitt grundutförande, dvs ingen behandling av data.
  2. Hämtar innehållet i en eller flera qvd-filer från steg 1 för att transformera datan och därefter spara ned den till ny qvd-fil.
  3. Ladda in datan till qlikviewdokumentet för slutanvändaren i vilken vi skapar grafer, diagram, tabeller etc.

Axplock av fördelarna med att använda qvd-filer:
  • Att ladda data från qvd-filer är generellt 10-100 gånger snabbare än från DB
  • Minskad belastning på DB eftersom de flesta anrop sker mot qvd-filer
  • Lättare att underhålla då ändringar ofta bara behöver ske i ett tidigare lager
  • Uppdelning av arbete då dataexperter fokuserar på de första stegen och affärsexperter fokuserar på det sista steget.
  • Qvd-filer gör det möjligt att implementera inkrementell laddning av data
  • Större möjligheter att återanvända funktionalitet (som finns sparat i qvd-filer).