Om man har dubbla tidsdimensioner i sin SSAS kub, måste man specificera vilken tidsdimension samt hierarki man vill använda i YTD kalkylerade mätvärdet, såhär:

Sum(YTD([Tidsdimension].[hierarki].CurrentMember),Measure.Result)

Om man vill ha en YTD för två tidsdimensioner måste man alltså skapa två olika kalkylerade mätvärden. Har man däremot bara en tidsdimension i kuben behöver man inte ange en tidsdimension i uttrycket, då kan det kalkylerade mätvärdet se ut så här:

Sum(YTD(), Measures.Result)