För att hålla prestandan så hög nivå som möjligt i en reporting services-rapport (SSRS), och även i andra rapportverktyg, så ska man i så stor utsträckning som möjligt hålla beräkningar borta från själva rapporten. Om er rapport kör mot en underliggande kub så se då till att skapa upp de beräknande mätvärden direkt i kuben. Sedan är det bara att lyfta in det beräknade mätvärdet i rapporten. Om prestandanförbättringen är försumbar underlättar du om inte annat för dig själv eller någon annan när det är sedan är dags att bygga rapporten.

Här följer två användbara beräkningar för en försäljningskub:


Rullande-tolv-period för mätvärde 
SUM((ParallelPeriod([Datum].[Datumhierarki].[Månad],11,[Datum].[Datumhierarki].CurrentMember):[Datum].[Datumhierarki].CurrentMember),[Mätvärden].[Mätvärde])

Ackumulerat mätvärde
SUM(YTD([Datum].[Datumhierarki].CurrentMember),[Mätvärden].[Mätvärde])

Lycka till och glad midsommar!

//Andreas