Power Platform World Tour

Förra veckan var Attollo på plats på Power Platform World Tour i Bryssel. Detta är ett event anordnat av användargrupper runt om i världen och denna gång blev Bryssel en av platserna. Eventet är sponsrat av Microsoft. Det delar som tas upp på eventet handlar om Power BI, Power Apps och Power Automate (tidigare Flow). Syftet med besöket var att öka vår kunskap om framförallt Power Apps och Power Automate för att se hur vi kan hjälpa våra kunder med att förenkla processer där användarna behöver tillföra information i befintliga och mer komplexa lösningar. Ett exempel på detta är hur man i en Power BI rapport kan använda Power Apps för att skriva in information till en databas som sedan laddas in i samma rapport. Några exempelområden där detta kan vara användbart är bl.a.
• Ändra budgetvärden
• Sätta olika mål på säljare
• Skapa nya finansiella kontogrupper
• Skriva kommentarer på genomförda åtgärder
• Skicka mail till kunder med förfallen faktura
• Tilldela uppgifter till sitt team via Office 365 eller tredjepartsprogram
Självklart går detta att använda till alla möjliga lösningar och det användarna skriver in kan lagras på ett flertal platser.

På eventet var det föreläsare från Microsoft som berättade om nyheter i Power Apps och Power Automate och vilka möjligheter dessa tjänster ger.

Några av de sessionerna vi var med på tog bl.a. upp hur man optimerar prestandan i Power BI rapporter, generella metoder för att distribuera rapporter i större organisationer, administrera en Power BI miljö, hur man kan använda sig av Common Data Model för att återanvända begrepp i flera olika lösningar, best practises på hur man bygger hela lösningar i Azure mm.

Detta inlägg skall bakdateras till: 2019-12-13
Lägg in denna bild: power-platform-world-tour-image.png