IBM Insight 2015 konferens i Las Vegas hade flera höjdpunkter. Det nya webbgränssnittet för Cognos TM1 var en av de stora nyheterna. Det skapade mycket uppmärksamhet och hade fått bra respons från både IBM partners och TM1 kunder på konferensen.

Den nya looken (tidigare känt som ”Project Prism”) heter nu Planning Analytics Workspace. Den är stilig, enkel, intuitiv och kraftfull och innehåller flera funktioner som tidigare bara har funnits i traditionella BI verktyg. 

Interaktion

Snyggt och intuitivt gränssnitt
Workspace bygger på RAVE grafikmotor som erbjuder nya visualiseringsmöjligheter, t ex heat maps, scatter plots, tag clouds, bubble charts osv. Presentation av TM1 data är inte längre begränsat till traditionella tabellvyer eller excelgrafer. Med några snabba klick kan användare välja mellan dussintal olika diagram och grafer direkt i webbläsaren.

Workspace erbjuder möjlighet att presentera TM1 data på ett mer dynamiskt, intuitivt och pedagogiskt sätt. Budgetmallar kan illustreras med grafer och nyckeltal för en snabbare uppföljning och analys i realtid.

Användare kan bygga egna rapporter och grafer direkt på webben, medan utvecklare kan koncentrera sig på de tyngre delarna av TM1 modeller, beräkningsstöd och övergripande design.

Överblick och navigation
Workspace erbjuder nya sätt att publicera alla dessa tiotals- eller hundratals rapporter, grafer och inmatningsmallar som brukar finnas i en traditionell TM1 lösning.  IBM introducerar här ett nytt koncept av ”böcker”, ”blad” och ”komponenter” (Books, Sheets and Widgets). En bok kan bestå av flera blad där varje blad kan innehålla flera komponenter.

En komponent (widget) är en tabell, graf eller inmatningsmall. Den kan också vara en dimension eller en cell, där man t.ex. kan välja dimensionselement eller presentera viktiga nyckeltal i en styrkortsrapport.

Bilder och videoklipp
Workspace rapporter rymmer också vanlig text, bilder och videoklipp. TM1 utvecklare kan lägga upp hjälptext, skärmbilder eller instruktionsvideo direkt i budgetmallar och utfallsrapporter. Användare slipper då leta efter dokumentation och kan få en snabbare hjälp i hennes arbete.

Samarbete mellan användare
Workspace kommer att effektivisera samarbete mellan rapportutvecklare, användare och verksamhetsledning. TM1 utvecklare och användare kan enkelt dela med sig sina rapporter och mallar och fråga efter varandras feedback eller hjälp. En rapport kan bearbetas av flera användare samtidigt.

Det kommer även finnas ett chatt-fönster kopplat till varje enskild rapport där användarna kan ställa frågor till varandra, kommentera senaste ändringar eller lägga upp nya önskemål till utvecklarna.

Export till PDF, Excel och PPT
Workspace rapporter kan sparas som PDF, Excel eller PowerPoint filer, med samma innehåll och utseende. 

Arkitektur

Kraftfulla vyer
Det nya ”View” konceptet är kärnan i hela Workspace. Visuellt påminner det om gamla TM1 kubvyer från tidigare versioner, men internt har det fått en komplett omarbetning.
 

Snabbheten är nog den viktigaste förbättringen här. Workspace vyer implementeras i REST API och använder ett nytt protokoll för att skicka data mellan TM1 server och klient (webbläsare). Data skickas i större paket. Kommunikation mellan klient och server är mindre ”snackig” jämfört med tidigare TM1 versioner. Vyerna använder Lazy Loading-algoritm som minskar antalet anrop till server.

Workspace vyer använder MDX. En vy kan därför byggas med färre dimensioner än underliggande TM1 kub. Det går bra att expandera dimensionskonsolideringar på olika nivåer.

Vyerna har fått nya formateringsmöjligheter som bygger på underliggande beräkningslogik i TM1 kuber. Konsoliderade värden markeras t.ex. med fet stil, beräknade värden visas med grön bakgrund, medan read-only värden har grå bakgrund osv. Standardvärden i tabellceller kan nu matas in via drop-down listor. Datum fylls i via pop-up kalenderrutor.

Synkronisering av dimensioner
Dimensioner kan synkroniseras för ett specifikt blad eller hela boken, i samtliga dess rapporter och grafer. Användare behöver då välja dimensionselement på ett enda ställe. Alla rapporter och grafer uppdateras i realtid när användare gör sina val.

Användning av naturligt språk
Workspace bjuder på flera nya funktioner, bland annat användning av naturligt språk i sökningar och analys av data. Användare kan söka efter en specifik vy genom att ange sökord med exakt eller ungefärlig stavning. Vyerna kan skapas genom att ange fraser med referenser till dimensioner och annan metadata.

Data kan analyseras med hjälp av Snap-kommandon i naturligt språk, t ex för att sortera, filtrera eller gömma dimensioner och konsolideringar i vyer.

Integration med CAFÉ
Workspace och CAFÉ är två grafiska gränssnitt i TM1. Workspace är webb- och mobilt gränssnitt, medan CAFÉ är en excelklient. Båda TM1 gränssnitt bygger på en rad gemensamma designprinciper och ska komplettera varandra.

Det mest centrala i integrationen mellan Workspace och CAFÉ är återigen vyer. Vyerna kan öppnas och exporteras fritt mellan dessa två gränssnitt.

Båda gränssnitt har dessutom gemensamt MDX-service och komponentlagring (i MongoDB).

Viktigt att notera är att både Workspace och CAFÉ stödjer TM1 modeller och webbmallar byggda i tidigare versioner.

Avancerade rapporter och prediktiv analys
Förutom Planning Analytics Workspace ingår även avancerade rapportmöjligheter via nya Cognos BI och prediktiv analys via Watson Analytics. Samtliga gränssnitt har samma grafiska profil och är integrerade med TM1 kubmotorn.

***


Det var några korta reflektioner från IBM Insight 2015 konferens. Det känns mycket spännande att se det nya och förbättrade TM1!

IBM lanserar snart Planning Analytics den 24 november. Vi återkommer då med flera nyheter!

Läs mer på:
IBM Planning Analytics
Analytics Zone