I dessa utseendefixerade tider kanske man inte nöjer sig med en ordinär tabell för att presentera data från en relational-drill through i TM1. Genom att modifiera nedanstående style sheet beroende på om man kör TM1 Web eller TM1 Applications så kan man via vanlig CSS-funktionalitet få till ett betydligt trevligare utseende på sina drillar:
TM1 Web = Installpathwebappstm1webcssstandaloner.css
TM1 Applications = Installpathwebappstm1webcsscontributor.css

Som ett exempel skapar koden nedan resultatet i bilden inklusive en speciell färgkodning av raden som användaren för muspekaren över.

 table.relationalDrillThroughGrid tr:nth-child(even) {background-color: #eee;}  
table.relationalDrillThroughGrid tr:hover {background-color: #f5f5f5}
table.relationalDrillThroughGrid tr:first-child {background-color: #4CAF50;color: white;font-weight:bold}
table.relationalDrillThroughGrid td {height: 30px;vertical-align: bottom;padding: 15px;text-align:left;border-bottom: 1px solid #ddd;font-family: "Times New Roman";font-size:15px}

CSS-klassen som måste användas är alltså .relationalDrillThroughGrid för att formateringen skall slå igenom i webben.

Happy formatting!