På onsdag morgon klockan 8.15 sitter vi taggade till tänderna på det 16e Pass Summit tillsammans med 5500 andra besökare från 2000 företag och 58 olika länder.

Det är tydligt att det stora området inom framtiden för SQL Server är att hantera mängden data som hela tiden ökar. Internet of Things kommer generera otroliga datamängder, och det behövs ännu effektivare och smartare sätt att lagra data och kunna analysera informationen.

Microsoft svar på detta är SQL Server 2016 och Azure. I 2016-versionen av SQL Server händer en hel del för oss inom BI-området och jag ger mig på att försöka sammanfatta vad som är på gång:

  • Frågespråket R, som används för avancerad analys, byggs in direkt i SQL Server – det kommer möjliggöra avancerad analys direkt på data i SQL Servern! Du kommer kunna ställa R-frågor direkt i Reporting Services-rapporter, eller köra R-modeller inom dina SSIS-flöden. Power BI desktop kommer även det kunna ställa R-frågor – dvs ett slutanvändarverktyg som kan köra R-direkt!
  • För att göra det ännu enklare att använda sig av ”Big data” så kommer Polybase att byggas in i den vanliga SQL-servern, du behöver inte längre köpa en APS (PDW) för att få tillgång till Polybase.
  • Always Encrypted är en ny funktion som kan användas för att kryptera enskilda kolumner i en tabell. Ypperligt att använda för att t ex dölja personnummer.
  • Massa nyheter inom Reporting Services (se tidigare inlägg), men bland annat är det en helt ny portal baserad på HTML5, Datazen blir integrerat i SSRS, Power BI-desktop kommer byggas in så småningom,
  • Inom SSAS har man gjort en hel del förbättringar, framför allt för Tabulärkuberna. Här nämner kommer bland annat 20x snabbare DirectQuery-läge, Förbättrade möjligheter att komponera DAX-uttryck, ännu fler DAX-funktioner. Vidare har man infört stöd för många-till-många relationer mellan tabeller och filtrering åt båda hållen i en relation.
  • Power BI-appen och Datazen-appen kommer integreras till en enda app som kommer ha stöd för att ansluta mot både molnet och on-prem.

Det råder inget tvivel om att man satsar hårt på Power BI och man släpper ny funktionalitet en gång i veckan till PowerBI.com och en gång i månaden till Power BI Desktop. Inom en snar framtid kommer man kunna köra Power BI Desktop direkt mot OLAP-kuber och för Power BI har man släppt en ny ”Connector” för att ansluta mot sina kuber ”on prem”.

För att vidare befästa sin position på marknaden har man lanserat Azure Datawarehouse, en MPP-plattform i molnet. Här ges man möjligheten att köra en skalbar MPP-miljö direkt i molnet. Uppsidan är att man kan skala upp och ner baserat på de behov man har, utan att behöva köpa en egen appliance.

Efter tre dagar med 10 timmars schema varje dag passar vi nu på att sammanfatta och disktuera allt vi sett och hört. Den gemensamma känslan är att vi ser fram mot att få installera nästa version av SQL Server och bygga nya coola, smarta och snygga lösningar åt våra kunder.

Så här kan det se ut när blogginlägg produceras: