Idag har det varit en hektisk dag med att försöka täcka in så många seminarium som möjligt under dagen och i pauserna försöka gå runt bland alla olika montrar. Det har alltså varit mycket åkande i rulltrapporna mellan våning ett där montrarna är placerade och våning fyra där alla seminarium har hållit till.

Men nog om hur jobbigt å kämpigt vi har haft det att ta oss mellan dessa våningsplan, vad har vi då lyckas täcka in idag?

Bland annat har vi hört Marco Russo prata om ”Modern Data Warehouse Strategy” där han bland annat tog upp varför Self-Service och Big Data kan anses vara ett hot mot vanliga Data Warehouse och hur de dessa hot skall tacklas.

Marco Russo menar på att genom SSBI där användaren i stort sätt kan göra allt själv så kan Data Warehouse anses överflödiga. Det tar både mycket tid och kostar mycket pengar att utveckla. Sedan med all information som finns i Big Data så kan användarna plocka ut den informationen de vill ha och vrida och vända på i sina modeller. Men eftersom man aldrig vet om denna information berättar ”sanningen” på samma sätt som ett data warehouse gör kommer SSBI aldrig kunna ersätta ett data warehouse. Däremot bör man underlätta användande för SSBI så att man erbjuder flexibilitet och snabbare analyser för användarna.

Sedan har vi lyssnat och sett hur den nya add in versionen av ”Data Explorer” i Excel 2013 fungerar. Detta add in kan komma att ses som ett ETL verktyg för SSBI. Användarna kan med detta verktyg hämta information exempelvis direkt från webben, transformera informationen i Excel och sedan ladda in informationen i ett PowerPivot dokument för att sedan vrida och vända på i sin data modell. Allt detta kan de alltså göra utan att data warehouse måste utvecklas eller byggas om. Hur häftigt är inte det?
Mer information om Data Explorer kan ni hitta här:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36803

Med vänliga hälsningar
Magnus & Thomas