Den lösning som vi på Attollo tar fram åt Pågen ska kunna hantera samtliga detaljer i företagets olika incitamentsprogram. Den nya lösningen omfattar komplexa beräkningar och hantering av stora datavolymer, samt rapporteringsstöd för de intressenter som är involverade.

Läs mer här.