Nyhet_SVT_3x2SVT har efter en offentlig upphandling ånyo tilldelat Attollo ramavtal gällande leverans av konsulttjänster för utveckling och förvaltning av SVT:s Business Intelligence-plattform.

Lösningen involverar både Cognos BI för rapportering och analys samt Cognos Planning för prognos- och budgetarbete. Avtalet sträcker sig över två år och vi på Attollo är mycket glada över det förnyade förtroendet med att vidareutveckla och förvalta plattformen och stödja SVT i deras verksamhet.

SVT är ett public serviceföretag finansierat av anslagsmedel. SVT finns på 27 orter med TV-hus eller redaktioner över hela Sverige, dock är mycket av verksamheten förlagd i Stockholm. Företaget har cirka 2.000 fastanställda medarbetare och ca 500 visstidsanställda på ett år. SVT ska finnas i och spegla verkligheten från hela landet. Det betyder också att SVT är till för alla. Oavsett ålder, kön, bakgrund, intressen eller geografisk hemvist är alla tittare lika viktiga för oss. SVT:s värdeord är Publiken främst, Oberoende och angelägen, Valuta för pengarna och Mod och kreativitet.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]