Tillsammans med mina kollegor Daniel Fosselius och Andreas Lindesten deltog jag i SQL Pass Summit 2015. Under konferensen annonserades CTP3 versionen av SQL Server 2016, och flera sessioner visade och diskuterade nya eller förbättrade funktioner i nästa version av SQL Server.
Jag tänker här ge er en snabb överblick över vad jag personligen anser vara de viktigaste punkterna i SQL Server Integration Services 2016.

Nedanstående punkter summerar det jag värderar mest av nyheterna som presenterades och diskuterades under konferensen.

Better Deployment

  • Incremental project deployment
  • Always On support for SSIS Catalog

Better debugging

  • Column names included in error outputs
  • Customized logging levels in the SSIS Catalog

Better package management

  • Package templates
  • Automatic MaxBufferSize for Data Flow Tasks
  • Multi-Version Support in SSDT
Incremental project deployment är nog för mig en av de högst värderade förbättringarna, det innebär att kunna deploya ett enskilt paket i ett SSIS projekt utan att behöva bygga och deploya hela projektet. Exakt hur flexibelt detta är återstår att se i kommande projekt men detta är något som har efterfrågats länge.

Always On support för SSIS katalogen är kanske inte en jätte grej för det flesta men jag tror att om man har haft krav på HADR i ETL/SSIS projekt så kommer detta att vara en ”game changer”. Innan detta har det inte varit supportat att köra SSISDB på AlwaysOn.

Den näst mest värdefulla förbättringen är för mig att vi numer slipper LineageID hänvisningarna i felmeddelanden från SSIS. Istället för ett LineageID kommer vi nu att kunna få se det riktiga kolumn-namnet.

Förutom detta kommer även en förbättring om gäller loggningen i SSIS Catalog. Istället för att som i SSIS SQL Server 2014 där vi har några fördefinierade Logging Level’s som vi kan välja från kommer vi nu att kunna definera egna  nivåer för att fånga exakt den information som behövs. Dessutom introduceras en ny roll i SSIS Catalog, ssis_logreader, som gör att man inte behöver DBA/Admin rättigheter för att läsa SSIS-loggarna.

En ny feature som fått mycket uppmärksamhet är stödet för Package Templates. Detta ger möjlighet att definera en mall som kan återanvändas i flera paket i ett projekt. Om mallen förändras uppdateras alla paket som använder mallen. Begränsningarna är att det endast gäller Control Flow och inom ett projekt.
Automatic MaxBufferSize är möjligheten att få en en automatisk optimering av Buffers i en DataFlowTask. Detta är en trevlig feature som säkert kommer att gå många obemärkt förbi då inte alla kör performance tuning av sina Buffers idag.

Den tredje mest värdefulla förbättringen är stöd för alla SSIS-versioner från 2012 till 2016 i en och samma studio. I SQL Server Data Tools Preview har man nu slagit ihop stödet från SSDT-BI och SSDT i en och samma komponent. Nu kan vi sköta all SSIS, SSAS och databas utveckling från Visual Studio 2015, Det är inte längre nödvändigt att sitta med flera versioner av BIDS, SSDT och SSDT-BI installerade för att kunna utveckla för flera versioner av SQL Server.

Läs mer:
SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.0 (CTP 3.0)
SQL Server Data Tools Preview update for October 2015
Resuable control flow templates
Incremental Package Deployment
Column names for errors in the Data Flow