Även Analysis Services för en rad uppgraderingar i SQL Server 2016. Framförallt är det tabulärformatet som får sig en rejäl skjuts till att närma sig det klassiska multidimensionella (OLAP).

  • Med ”BI-directional Cross Filtering” löser man det befintliga begränsningen med många-till-många-relationer i dagens tabulärkub. I 2016 ställer man in om bara den ena tabellen i relationen ska användas för filtrering, eller om båda tabellerna filtrerar varandra.

  • Vidare har DAX-språket utvidgats med 50+ nya DAX-formler. Något som också är nytt här är att det går att lämna kommentarer direkt i DAX-koden, precis som i vanlig T-SQL, vilket avsevärt underlättar förvaltningen av mätvärden och funktioner.

  • En annan funktionalitet som tabulärkuberna ärver från OLAP är ”Translations”. I SQL 2012/14 har detta lösts av utvecklarna via BIDS Helper, men finns nu alltså detta integrerat. 

  • Rent prestandamässigt blir tabulärkuben ca 30 gånger snabbare i Direct Query-läge, och i och med att kubens tabeller nu processas parallellt, optimerar man även processtiden avsevärt.