Vid SQL Pass Summit 2015 annonserades CTP3 versionen av SQL Server 2016, både vid KeyNote1 och under flera av de andra sessionerna visades och diskuterades nya eller förbättrade funktioner i nästa version av produkten.

En av de många områden som får nya förbättringar i nästa version är Master Data Services.
Jag hade möjligheten att delta i en Workshop om nyheter och förbättringar i just MDS ledd av Microsoft. Jag tänker här ge er en överblick över vad som presenterats i ett antal sessioner och sammanfatta min upplevelse efter ovan nämnda workshop.

Microsoft har valt att fokusera på förbättringar inom nedan nämnda områden

Performance and Scale

 • Excel add-in
 • Entity based staging
 • Model Deployment
 • Custom and compound indexes

Modeling and Management

 • Business rule extension
 • M2M relationships
 • Attribute filters
 • Historical subscription views, type 2 support
 • Improved hierarchy management.
 • Display name for each object
 • Transaction log retention
 • Entity Sync

Security and Admin

 • Granular security permissions
 • Multiple administrator roles
 • Smarter caching of permissions
 • Member revision history
 • Change sets and approval

Om jag ska välja ut några få att fokusera på så vill jag först och främst nämna det första uppenbara man ser när man startar MDS web portal.
Webbgränssnittet har fått en ordentlig uppgradering, det är en ny modern look and feel i HTML5, cross plattform och förbättrad användbarhet. Det är oklart om hela gränssnittet kommer att hinnas med innan RTM eller om det kommer att finnas gamla Silverlight rester kvar.

När det gäller prestandaförbättringar så är allt förbättrat. 15x bättre prestanda i Excel. Web service API:et har fått bättre svarstider. Prestandan för entity based staging har förbättrats avsevärt. Deployment av modeller har snabbats upp och framför allt har man tagit bort begränsningen på filstorlek som har funnits vid deploy av modell-paket som innehåller data.

För mig är nästa stora nyhet möjligheten att utöka Business Rules funktionaliteten. Vi får nu möjlighet att skapa egna Conditions och Actions via T-SQL. Ytterligare nyheter vad det gäller Business Rules är att man har infört NOT och OR som operatorer. Sist men inte minst så kommer det att vara mjöligt att hantera reglerna från MDS Excel-plugin.

Min erfarenhet efter att jobbat med MDS SQL Server 2014 är att Custom och compound indexing som kommer i 2016 kommer att vara otroligt värdefullt. Denna funktionalitet låter modell-administratören skapa en helt anpassad indexerings-strategi som utgår ifrån domänkunskapen om hur querys mot informationen kommer att utformas. Detta tillsammans med historiska Subscription Views eller Type 2 support som den även har benämnts, kommer att få stor tillämpning när vi bygger laddningar till datalager och BI-tillämpningar.

Entity Sync möjliggör att synkronisera en entitet från en modell mot en eller flera konsumerande modeller. Tänk till exempel att vi bygger upp en modell för att hantera produkter och sedan kan vi använda denna produkt entitet i flera modeller. Eller det exempel som demats av Microsoft tar upp exemplet med amerikanska zip-codes som behövs i flera modeller.

För att runda av så måsta jag även nämna de i mina ögon två enskilt största delarna i Security and Admin och det är dels den nya säkerhetsmodellen som ger möjlighet att sätta rättigheter på kolumner och på enskilda nivåer i en definierad hierarki. Den andra delen är Change Sets and Approval som ger möjlighet att låta en ändring som är utförd av en data steward gå via en godkännandeprocess där en modell-administratör måste godkänna ändringen innan den slår igenom.

Sammanfattningsvis tycker jag att MDS SQL Server 2016 är något fantastiskt att se fram emot för oss som jobbar med produkten dagligen. Även om mycket är det samma är den här versionen att betrakta som en ny generation och inte bara ompackad och möjligtvis  buggrättad version vilket till viss del var min upplevelse mellan 2012 och 2014. Teamet bakom MDS har lyssnat noga på vad kunderna har gett för feedback och MDS gör en resa från ett litet undanskymt tillägg i SQL Server till att bli ett Enterprise ready Master Data Management system.