I och med releasen av Cognos 10 så har även Cognos Planning kommit i en ny version, Cognos Planning 10.1. Den nya versionen innehåller inga direkta funktionella nyheter eller ändringar förutom att det numer blir obligatoriskt att skapa och konfigurera Planning store för Planningmiljön. De förändringar som sägs ha gjorts är främst prestandaförbättringar. Det ska tydligen gå betydligt fortare att göra publish och i modeller med långa e.listor kommer man kunna se förbättringar i prestandan. Den nya versionen ska även erbjuda en högre nivå av skalbarhet som för vissa kunder kommer kunna leda till högre prestanda.

Utöver alla prestandahöjande åtgärder i produkten så är troligen ett stort syfte med uppgraderingen att ta bort alla farhågor för att Cognos Planning skulle sluta att supporteras. IBM kommer att fortsätta att ha ett dedikerat produktutvecklingsteam för Cognos Planning under en överskådlig framtid och Attollo kommer självklart fortsätta att erbjuda tjänster inom Cognos Planning.