En del av Krishanteringsdirektivet

Från och med andra kvartalet 2018 ska tio svenska institut börja rapportera in hur de uppfyller minimikraven för nedskrivningsbara skulder. Rapporteringen är en del i det så kallade Krishanteringsdirektivet som tillkom efter finanskraschen 2008, och syftet är att kunna rädda en bank i kris genom att återkapitalisera den och på så vis minimera spridningseffekter till övriga delar av det finansiella systemet. I Sverige är det Riksgälden som fastställer kravet för varje enskilt institut och Finansinspektionen som utövar tillsynen. Rapporteringen kommer ske till Finansinspektionen, enligt mallar fastställda av EBA. Det är ännu inte klarlagt exakt vilka skuldinstrument som får användas för att möta kraven.

Riksgälden har fastställt minimikraven på nedskrivningsbara tillgångar för de tio institut som berörs. Deadline för andra kvartalets inrapportering är den 11 augusti. Vi och vårt systerbolag Capmill arbetar med flera av de institut som är rapporteringsskyldiga. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er.

Mer information angående denna rapportering finns hos Riksgälden