Det är riktigt spännande förändringar på gång, i Q4 släpps nya Cognos BI. Men inte längre kommer vi benämna det som Cognos BI med ett versionsnummer (även om det ses som v11), det nya Cognos kallar vi för Cognos Analytics. Och visst är Cognos Analytics något nytt!

Vi känner redan till styrkan i Cognos för traditionell enterprise-rapportering, här har Cognos alltid glänst. Däremot har analysmöjligheterna för slutanvändarna varit bristande, och det är det Cognos Analytics skall adressera.

 • Cognos Analytics-releasen riktar sig helt mot slutanvändaren.
 • Nytt gränssnitt med en konsekvent webbupplevelse oavsett enhet
 • En ny smart sökfunktionalitet
 • Interaktivitet direkt i rapporter
 • En naturlig övergång från att konsumera till att skapa innehåll
 • Snygga och enkla dashboards
 • Ny datamodellering för slutanvändaren.


Om nya Cognos lever upp till förväntningarna återstår att se, men visst ser det spännande och lovande ut!

Efter många föreläsningar och diskussioner här på Insight 2015 i Vegas står det klart att det är mycket nytt vi har att se fram emot. De stora delarna ser ut att bli:

Nytt gränssnitt i Cognos Analytics:
Det klassiska utseendet i Cognos Connection är borta, istället välkomnar vi det nya moderna.

 • En look-and-feel som blir konsekvent för användaren oavsett om det är för att konsumera, analysera, utveckla eller modellera.
 • Det som tidigare var My Folders heter nu My content och Public Folders blir Team content, funktionellt är det dock detsamma.
 • Enkelt att söka efter innehåll och snabbt se de senaste rapporterna som är körda.
 • Det är lätt att hitta rapporter du prenumererat på och supersmidigt att som vanlig användare prenumerera på nya, inget krångel med schemaläggning så som det gjordes tidigare.
 • Navigering sker via fly out-menyer där tre nivåer i taget kan visas parallellt. 


Det ser riktigt bra ut!Sudda ut gränsen mellan att konsumera och skapa:
Tidigare kunde en användare förädla och skapa nytt via Workspace Advance. Nu kan användaren istället göra det direkt i den nya Cognos Viewern. Med andra ord behövs inte någon separat studio för vidare analys.

 • Användaren kör sin rapport som vanligt men får nu dessutom möjlighet till vidarebearbetning direkt i samma vy.
 • För att hålla upplevelsen ren och intuitiv visas inte knappar förrän användaren klickat på ett objekt och beroende på objekt visas bara de relevanta ikonerna.
 • Knapparna styrs efter behov och kontext och presenteras alltid intill det objekt vi önskar redigera.

Eftersom alla rapporter inte är lämpliga att öppna upp för denna typ av redigering finns det en inställning på rapportnivå som talar om huruvida interaktivitet ska vara på- eller avslagen. Detta kan alltså styras på rapport-per-rapport basis. Likaså eftersom alla befintliga rapporter utvecklades utan detta i åtanke blir de automatiskt inställda på att köras i den gamla Cognos Viewern med interaktivitet inaktiverad.


Rapportutveckling:
För än större möjligheter till skapande kan användaren klicka på Edit-knappen (Pennan), då öppnas Report Studio.

 • Användaren stannar fortfarande kvar i samma gränssnitt men nu med exakt samma utvecklingsmöjligheter som i Report Studio (i bilden nedan visas dock en annan, tom, rapport).
 • Detta ”Edit-läge” ersätter Report Studio och det man strävat efter är förenkling utan att förlora funktionalitet.
 • Syftet är att arbeta i ett modernt och rent gränssnitt som blir en naturlig övergång från den interaktiva rapporten. Det ska inte längre upplevas som ”studio hoping”.
 • Rapportupplevelsen ska vara enhetlig oavsett om det handlar om enkel konsumtion, interaktiv förädling eller fullfjädrad utveckling.

Eftersom det är ett omarbetat gränssnitt blir sättet man arbetar på något annorlunda. Att döma hittills verkar det bli mer användarvänligt men återstår att se.


Ny sökmotor:
Den tidigare GO! Search Index har blivit ersatt med en ny smart sökmotor (t.ex. visas sökförslag medan du skriver). Inte längre behöver vi köra schemalagda jobb för att indexera innehållet, det sker nu automatiskt on-the-fly. Målsättningen är att låta sökning bli en central del i vardagen, oavsett om det är för att t.ex. hitta en rapport i portalen, en tabell i Data Modules eller ett fält i Dashboards.


Dashboards:
Äntligen får vi möjlighet att bygga egna snygga dashboards! Detta ska inte blandas ihop med Workspace, i Workspace nyttjas befintligt rapportinnehåll för att sätta samman en personlig vy. Nu med Dashboards arbetar vi direkt mot en datakälla och bygger upp rapportinnehållet själva.

 • En viktig del i Dashboards är enkelhet och att användaren guidas i sitt arbete, om ett mätvärde dras in i arbetsytan visas ett aggregerat värde, om en dimension dras in ovanpå blir det automatiskt ett stapeldiagram, ytterligare en dimension och det läggs till serier osv.
 • Systemet väljer det bästa alternativet åt dig. Om vi drar in en dimension till ett separat område i dashboarden skapas en valbar lista och klickar vi runt i den filtreras övriga objekt.
 • Det är busenkelt att lägga till bilder, figurer, text och till och med en kontroll för att animera dashboarden över tid.


Data Modules:
Ytterligare något spännande som introduceras med Cognos Analytics är det som kallas Data Modules. Det är ett webbaserat modelleringsverktyg inriktat specifikt för verksamhetspersoner. Det är ett enkelt gränssnitt för att snabbt sätta ihop sin egen datamodell/datamodul.

 • Det går att arbeta med både uppladdade personliga filer och Corporate Data, separat eller joinade, det går t.o.m att joina in en datamodul som någon annan redan tagit fram.
 • Det ska absolut inte ersätta Framework Manager, utan ska ses som ett komplement åt verksamhetspersoner som snabbt själva vill experimentera och analysera.
 • För mer komplexa datamodeller är Framework Manager fortfarande det naturliga valet.
 • En intressant funktionalitet i Data Modules är möjligheten att spara modulen som ett snapshot vilket cachear datat på filsystemet och laddar in det i minnet. Vi slipper då gå mot databasen och får en betydligt bättre prestanda.
 • Precis som med Dashboards läggs det stort vikt i att hjälpa användaren, i Data Modules kallar vi det för ”intent-driven modeling”. Det innebär att när användaren valt sina datakällor så kan denne fylla i vad avsikten med datamodulen är (t.ex. ”sales order employee” eller ”purchases product month”). Utifrån avsikten föreslår systemet vilken tabeller som är intressanta och om det ser vettigt ut låter vi systemet automatiskt generera upp en datamodell med joinar.
 • Möjligheten att manuellt sätta upp datamodulen finns självklart också.
 • Användare kan också skapa enklare beräkningar, buckets, genomföra enklare datatvätt m.m.


Admin Lite:
Ett nytt koncept kring administrering är att låta nyckelpersoner ute i verksamheten hantera en del av administrationen för just sin avdelning. Det kan handla om t.ex. användare, schemaläggning och innehåll.Övrigt:
I Q4-releasen är de tillgängliga datakällorna för Data Modules antingen databas, personliga filer eller andra moduler. Exempelvis kan inte en framework-modell eller OLAP-kub agera datakälla (vilket sägs vara på gång med hög prioritet). Snapshot-funktionaliteten är endast för Data Modules och kan ej utnyttjas för Framework Manager-paket, det har ej pratats om hur stora datamängder som är hanterbara i en snapshot vilket blir spännande att se. En ”Expression Editor” är också på agendan för Data Modules då beräkningsmöjligheterna för stunden är väldigt begränsade. Även filter (embeddade resp. fristående) är på gång.

Query studio, Analysis studio, Event studio, Metric Studio är kvar precis som innan. Powerplay och Transformer likaså.

En ny spännande funktionalitet är möjligheten att kombinera Active Reports med traditionella rapporter. I en Active Report kan man nu sätta upp drill through-länk som pekar ut en vanlig rapport och plockar in den i en iframe i Active Report-rapporten. På så vis kan vi nu skapa hybrid-rapporter med t.ex. förkörda promptar och interaktiva dataobjekt (som förövrigt också kan agera som promptar i detta fall) men där de tunga listobjekten med detaljerad data körs live.

För att få en behaglig upplevelse som användare i en Dashboard behöver den hög prestanda, vid val i listobjekt som uppdaterar övriga objekt förväntar man sig direkt återkoppling. Att vänta på ett timglas i 4 sekunder är inte alltid acceptabelt. Eventuellt kommer man då behöva gå mot snapshot-cachen i minnet sparat från en Data Module, vilket kan innebära en del begränsningar i Dashboard-användandet.

”My Data Sets” ersätts med den nya ”Upload files” (som inte kräver DB2).

Det dröjer ytterligare lite till innan Cognos Analytics släpps och det har varit tydligt att det som presenterats inte är en garanti. Men även om inte allt är skrivet i sten så kan vi nog räkna med att de stora nyheterna åtminstone kommer vara kvar även om mindre delar kan ändras.

Avslutningsvis ytterligare två grymma nyheter:

Quirks Mode är ett minne blott!!
Rave2, som förvisso inte är aktuell i denna release men som är på gång, integrerar D3!!