Nyhet_SU_3x2Attollo har fått i uppdrag av Stockholms Universitet att stötta med specialistkonsulttjänster, avseende senaste versionen av Cognos Business Intelligence.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Stockholms universitet i framtagandet av deras nya beslutsstödslösning. Fokus kommer att ligga på att skapa ett användarvänligt och tydligt beslutsstöd som ligger i linje med organisationens övriga arbetsverktyg. Attollo kommer också att stötta med mentorskap och rapportutveckling.

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Universitet är ett av Europas ledande i en av världens mest dynamiska huvudstäder. De resultat Stockholms universitet bidrar till i form av kunskap och erfarenheter är värdefulla oavsett om man är student, forskare eller möter oss på annat sätt. Hos Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]