Nyhet_Movestic_3x2Movestic Livförsäkring har utvärderat leverantörer avseende kvantitativ och kvalitativ rapportering för Solvens II. Efter noggrann utvärdering föll valet på oss!

Movestic Lvförsäkring har under en period utvärderat olika produkter och leverantörer avseende kvantitativ och kvalitativ rapportering, i syfte att säkra rapportering av Solvens II. Efter ett noggrant utvärderingsarbete av både specialistföretag samt lösningar i branschen, föll valet på Attollo och IBM Cognos Disclosure Management (CDM). Attollo och dotterföretaget Capmill Consutling har under flera år arbetat upp en gedigen kunskap och flertalet viktiga referenser inom regulatorisk rapportering, inte minst Basel III/CRD IV och Solvens II. Plattformen

IBM Cognos Disclosure Management (CDM) skall användas både för kvantitativ och kvalitativ rapportering avseende Solvens II, vilket plattformen har specifikt och väl utvecklat stöd för. Vi på Attollo och vårt dotterföretag Capmill, är glada över att vi blivit utvalda som samarbetspartner till Movestic avseende Solvens II, och ser fram emot vårt samarbete.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]