Datum: Torsdagen den 17:e januari (heldag)
Plats: Folkets Hus, Norra Bantorget Stockholm

Anmäl dig redan nu! – Begränsat antal platser

På en pressad marknad och med tuff konkurrens har det aldrig tidigare varit viktigare än att fatta rätt beslut:
“2015 kommer organisationer som byggt upp ett modernt informationssystem finansiellt överträffa sina konkurrenter med 20 procent”       – Mark Beyer, Gartner (Information Management in the 21st Century)
Ett beslutsstöd för alla typer av data från egna system och även berikat med data från omvärlden, presenterat på ett enkelt och visuellt sätt men med möjlighet att göra djupa analyser kommer göra stora skillnader för hur beslut tas i ert företag i framtiden. På Microsofts Business Intelligens Conference 2013 kommer du att få kunskapen hur ni vidareutvecklar ert informationssystem till ett kraftfullt beslutsstöd, tillgängligt för alla.
Under en heldag får du chansen att komma och lyssna på internationella experter från både forskarvärlden och företagsvärlden – det här är tillfället du inte vill missa.
Förmiddagen riktar sig till dig som är beslutsfattare, du kommer att få lyssna till Ari Riabacke, internationellt erkänd forskare inom beslutstöd och en av landets hetaste, mest efterfrågade och uppskattade talare inom ämnet; beslutsfattning inom företag. 
Efter att Ari har gått igenom de senaste trenderna inom forskningen så kommer en av världens bästa talare inom Business Analytics, Rafal Lukawiecki berätta och visa hur ni som bolag kan bygga en framgångsrik informationsstrategi. Målet är en lösning som möter kraven från en modern organisation och som fungerar både på datorer och mobila enheter. Rafal kommer också att berätta hur du kan använda lösningen för Big Data.
På förmiddagen kommer ni även att få se ett par intressanta kundexempel där de använder det senaste teknologierna med mycket positivt resultat.
Eftermiddagen blir en djupdykning i själva lösningen och riktar sig till dig som vill få insikt i hur man använder Microsofts plattform för att bygga högfunktionella lösningar för beslutstöd och analys av data. Vi visar hur ni kan lösa den utmaning många företag har idag med att hantera den ökade mängden data och datakällor, strukturerad och ostrukturerad data samt kraven från användarna med tillgänglighet, självbetjäning och möjligheter till avancerad analys.

Agenda

Förmiddag: Business Analytics

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 09:10 Introduktion
09:10 – 10:10 Beslutspyramiden – Dr Ari Riabacke
Förmågan att fatta kloka beslut är en förutsättning för att nå önskade resultat, oavsett om det handlar om business eller livet i stort. Ändå är det få som lägger någon tid på att fundera över hur man egentligen gör och hur man skulle kunna göra det bättre. Är det inte lite märkligt? Och hur kommer det sig att många lägger mer tid på val av elleverantör än på val av livspartner?
På ett oortodoxt sätt utmanar Ari Riabacke föreställningarna om hur beslut fattas – i såväl det privata som i en allt mer komplex affärsvärld och han har ritat om otaliga människors och företags beslutskartor.
10:10 – 10:30 Kaffe
10:30 – 11:30 Microsoft Business Analytics in the New World of Data – Rafal Lukawiecki
Kraven på Business Analytics ökar snabbt i takt med att organisationer lär sig använda data på nya och produktiva sätt. Integration av innehållsrikt beslutsstöd, Big Data och  Data Warehousing erbjuder idag kraftfulla lösningar som i slutänden ger värdefull och lättillgänglig insikt för beslutsfattare genom välbekanta gränssnitt som Office, sharepoint och nya moderna enheter som tablets. Att berika beslutstöd med med data från omvärlden blir även det mer och mer viktigt för att fatta rätt strategiska beslut.
Att med nya lösningar dra nytta av avancerad analys genom enklare applikationer och metoder modelering öppnar upp tillgängligheten till en bredare publik på företaget.
Detta är några av de aktuella trender som som denna session belyser och ger er en insikt i Microsofts strategi för Business Analytics. 
Presentationen ger dig god förståelse för hur ni kan transformera och växa er verksamhet genom att realisera potentialen i tillgänglig data.
11:30 – 12:00 Kundreferens
Få inspiration och ta del av erfarenheter som kunder gjort för att öka affärsnyttan genom att nyttja de senaste teknologierna från Microsoft.
12:00 – 13:00 Lunch

Eftermiddag:  Power and Simplicity

13:00 – 14:15 Big Data Analytics – Rafal Lukawiecki
Data kan vara komplicerat att anlaysera, inte bara för att det kan vara stora mängder att hantera men också för att en kan förekomma i olika variationer som t ex ostrukturerad data i olika former.
Utmaningen kan även bestå i att det är ett för strort flöde föra att kunna hanteras med traditionella analysmetoder som t ex en ström av information från en sensor inom tillverkande intrustri eller handelsinformation inom finanssektorn. Möjligheten att kunna hantera, analysera och visualisera den typen av data är mycket frestande för de flesta företag. Det finns en otrolig potential i att kunna ta faktabaserade beslut på ett tidigt stadium för att undvika en kris eller kapitalisera på möjligheter.
Och det bästa av allt, tack vare integration av Apache Hadoop, Excel 2013 och Power Pivot kommer möjligheten till analys av Big Data finnas tillgänglig inte bara till vetenskapsmän utan för samtliga som har ett behov i organisationen. Poängen är just att vem som helst i organisationen har tillgång till och kan få ut meningsfull information ur Big Data tack vare välkända applikationer som Office och Sharepoint.
Den här sessionen är en översikt kring hur Microsoft förhåller sig till Big Data,  samt  principerna och lösningarna kring Hadoop. Vi påvisar de olika sätt som de kan användas för att utveckla organisationens informationssystem för att ge användarna möjligheten att ta faktabaserade beslut.
14:15 – 14:30 Kaffe
14:30 – 15:45 Advanced Analytics – Rafal Lukawiecki
Avancerad analys av data har fått ett stort uppsving på senaste tiden då vikten av att fatta faktabaserade beslut har ökat. Detta gör att det finns ett stort intresse i att titta på nya avancerade teknologier för att för att få fram meningsfull information som är gömd i datat. Infallsvinklarna för att hitta samband i data är många och kräver inte nödvändigtvis metoder för analys av Big Data men ofta relaterade. Data Mining och prediktiv analys är t ex mycket användara och beprövade metoder. Nya angreppssätt baserade på t ex statistik, artificiell intelligens och maskininlärning är idag tillgängliga även för gemene man och kräver låga förkunskaper att installera och använda.
Denna session ger en  översikt av dessa och kommande tekniker och visar hur t ex  Excel kan användas för avancerad analys. Dette ger dig ett kraftfullt verktyg för avancerad analys som är lätt att förstå och hantera utan att behöva en examen i statistik.
Välkommen!