Ett mycket användbar och smidig funktion i MSSQL 2008 R2 är MERGE funktionen

Den erbjuder ett snabbt sätt att skriva en sql som jämför 2 tabeller

och uppdaterar, gör insert eller delete på en tabell

beroende på hur en annan tabell ser ut.

Läs mer här:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb510625.aspx