Ett av Attollos interna mål under 2011-2012 är att alla nyanställda ska tilldelas en mentor i företaget. Denna vecka började Jenny på Attollo och jag fick äran att bli hennes mentor. En mentor ska fungera som ett stöd och en vägvisare under den nyanställdes första tid i företaget och ett bollplank när den nyanställde blivit mer bekväm i konsultrollen. En mentor är också med på utvecklingssamtalet för att kunna ge värdefull input till kompentensutvecklingsplanen.