Ibland kan det vara svårt att förstå hur man skall använda sig av många till många relationen som kom i SSAS 2005.

Klicka på bifogad länk och ni kan läsa om allt som har med many-to-many relationer att göra. Bra upplägg med en kort beskrivning, riktiga Business scenarios förslag på hur man implementerar. Mycket bra dokument.

http://www.sqlbi.eu/Portals/0/Downloads/M2M%20Revolution%201.0.93.pdf