Funktionen Lineage (på svenska Härkomst) är ingen nyhet i Report Studio, men är ändå väl värd att nämnas. Lineage i Report Studio lanserades i IBM Cognos version 8.4.

Lineage visar frameworktransformeringarna för objekten i paktetet. Fördelen med att använda Lineage är att man slipper steget att öppna frameworkmodellen för att se hur paketobjekten är relaterade, informationen finns tillgänglig direkt i Report Studio. Som rapportutvecklare kan du då säkerställa att du använder rätt objekt i en rapport.

För att komma åt funktionen högerklickar man på objektet i paketträdet (fungerar på Query Subjects, beräkningar, filter etc) och väljer Lineage.

En ruta med två flikar, Business View och Technical View dyker upp. Technical View ritar upp ett schema över objektet och dess härkomst i frameworkpaketet och pekar slutligen ut datakällan. Det går att klicka i schemat och på så sätt få information om relaterade objekt.

Lineage går även att komma åt vid rapportkörningen i Cognos Viewer, genom att exempelvis högerklicka på en cell i en lista eller korstabell.

Förutom frameworkinformationen visas då även information om hur objektet hanterats i Report Studio.

Mer information om Lineage, dess funktion och konfigurering finns att läsa här!