Nyhet_Attollo_3x2Attollos Jonas Boström medverkar i dagens Business Intelligence-bilaga som kommer ut tillsammans med Computer Sweden. Vi publicerar här ett utdrag från intervjun.

Business Intelligence är ett av de viktigaste styrmedlen för företag som vill ha kontroll över sin verksamhet och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar. Att bara skaffa ett BI-verktyg och tro att affärerna automatiskt kommer att gå mycket bättre är dock inte realistiskt. Det gäller att tänka efter så att man utnyttjar systemet på bästa sätt.

En viktig sak att tänka på är att jobba framåtriktat. Historiskt har många företag arbetat med att följa upp budgettal. De har då satt upp mål som de någon gång per år ser om de uppnår eller inte. Det gör det svårt att snabbt anpassa sig till ändrade förhållanden. Ett bättre sätt är att hela tiden göra prognoser, för kanske en månad i taget, och kontinuerligt stämma av hur prognoserna stämmer överens med verkligheten.

Med snabb feedback märker medarbetarna att deras insatser verkligen har effekt och därmed blir det också roligare att jobba. För att det ska fungera fullt ut krävs dock att man tänker efter ordentligt när man ska välja ut nyckeltalen som alla ska jobba mot. Använder man för många nyckeltal blir det svåröverskådligt och svårt för medarbetarna att förstå vad som behöver prioriteras.

Man måste hitta nyckeltal som hela organisationen känner att de kan påverka och som är enkla att förstå hur de bidrar till andra nyckeltal.

Läs hela intervjun med vår VD, Jonas Boström i dagens BI-bilaga i Computer Sweden.

[kleo_button title=”Fler nyheter” href=”/nyheter” style=”default” size=”” ]