Attollo har alltid legat i framkant när det kommer till att erbjuda hög kompetens inom Analytics och xP&A till våra kunder. För att ständigt utvecklas och för att kunna fortsätta erbjuda högkvalitativa konsulttjänster är det viktigt att fortlöpande vidareutveckla och förbättra våra egna konsulters kompetens. Som ett led i detta arbete har vi sedan årsskiftet utsett åtta kompetensområdesansvariga som kommer att jobba med att säkerställa Attollo:s interna strukturkapital inklusive omvärldsbevakning samt det viktigaste av allt, nämligen att planera och genomföra interna kompetensutvecklingstillfällen.

Målsättningen med arbetssättet är att det varje vecka ska erbjudas någon form av kompetensutvecklingstillfälle som varje enskild konsult kan delta i. Vi är övertygade om att det här är ett väldigt bra sätt att sprida kunskap och fördjupa vår expertis tillsammans med våra kollegor samtidigt som vi får en chans att träffas på ett mer naturligt sätt än vad som varit möjligt under pandemin.

Några av de kompetensområden som vi erbjuder utbildningar inom är Datawarehouse patterns & automation, Extended Planning Analytics & Analysis, Reporting and Analysis Methodology, Emerging technologies, DevOps, Project methodologies och Regulatory Advisory & Solutions.

Den interna kompetensutvecklingen har rivstartat under våren med vår stjärna Alexander Arvidsson som har kört utbildningar i presentationsteknik och certifieringsförberedande utbildningar i Microsoft Azure och Microsoft Azure Data platform. Utbildningstillfällena som vi har kört från vårt kontor har varit mycket välbesökta vilket känns extra kul så här efter pandemin.

Under året kommer många fler tillfällen att erbjudas, allt för att Attollo ska bibehålla och utveckla sin spetskompetens och därmed befästa positionen som en Analytics-partner med toppkompetens!