Så har då värmen äntligen kommit och sommaren närmar sig med stormsteg.

Det dryga halvår som gått har inneburit spännande och intensiva månader med allt från intensivt arbete till nya trevliga kollegor och förstås den upplevelserika konferensresan till Dubai.

För egen del har det förutom Cognos certifiering, också blivit lite grottande i Qlikview 11 och dom möjligheter den versionen erbjuder. Inte nog med att vi genom certifiering får ett slags bekräftelse på vad vi kan, våra seniora medarbetare har startat interna kurser och kunskapsöverföring för att hålla oss alla ”i form” och ”up to date” både på Microsoft- och Cognos sidan och givetvis deltar man med liv och lust. Det tycker jag verkligen är att ta till vara på resurser inom företaget på ett utmärkt sätt.

Så efter denna, för många, långa kristi himmelfärdsweekend, är det dags för det sista passet innan midsommar och semestertider.