Mycket av innehållet på Insight fokuserar på Big Data, i synnerhet i kombination med IBM Watson.
Watson är IBM:s ramverk för s.k. Cognitive Computing; kognitiv analys av stora datamängder baserat på artificiell intelligens. Tre delar sammanfattar Watsons funktion:

  • Det naturliga språket. Watson kan läsa och förstå naturligt språk, vilket är viktigt när stora mängder ostrukturerad data ska analyseras.
  • Generering av hypoteser. När Watson får en fråga används hypoteser för att snabbt analysera relevanta bevis och generera sylvassa svar.
  •  Dynamisk inlärning. Genom upprepad användning blir Watson smartare och smartare genom att lära sig nya saker baserat både på framgångar och motgångar.
Nyligen släpptes Watson Analytics, en analystjänst i molnet där användare genom att analysera sin (i många fall ostrukturerade) data kan ställa frågor som ”Vad driver min försäljning?” eller ”Varför slutar personalen i Malmö?”. Tanken är att användningen ska vara enkel och smart samt underlätta och höja kvaliteten i företags beslutsfattande.

En av de mest intressanta ostrukturerade informationsmängder som finns är den som generas av Twitter. På morgonens General Session här på Insight tillkännagav IBM att man har knutit ett globalt partneravtal med Twitter. Tanken är att den gigantiska mängden information som utgör Twitter ska integreras med teknik från IBM, bl a IBM Watson.

Watson är också på väg att integreras med IBM Cognos så att kognitivt analyserad data kan användas i exempelvis dashboards. Redan nu är det möjligt att koppla Cognos mot Watson-data. Under 2015 kommer funktionalitet gradvis att byggas ut. Det är ännu lite oklart hur det kommer fungera, det får vi återkomma till.