Mycket har hänt de senaste dagarna vad gäller nya versioner från IBM Cognos av BI, TM1 och Cognos Insight.

Det har släppts en ny version av IBM Cognos TM1, 10.1.1, med bland annat följande innehåll:

Förbättringar i användargränssnittet
Stöd för notifiering via email och bättre stöd för kommentarer
Utökade möjligheter till visualisering och interaktivitet
Fler funktioner för övervakning av TM1-servrar
Bättre stöd för aggregeringsregler då TM1-kuber används i IBM Cognos BI
Fullt stöd för att kunna arbeta offline med budgetering och prognostisering med hjälp av IBM Cognos Insight
Förbättringar i Performance Modeler

Det har släppts ett fixpack till IBM Cognos BI 10.1.1 (buggrättningar mm för de som inte vill genomföra en uppgradering till nya IBM Cognos BI 10.2)

Det har släppts en ny version av IBM Cognos Insight, 10.2. Den nya versionen innehåller förutom buggfixar följande förbättringar:

Nya visualiseringsmöjligheter med sk. Tree Maps
För bättrat stöd för att automatiskt identifiera hierarkier i importerat data (Smart metadata)
Förbättrat stöd för interaktivitet och analys i grafer
Utökat stöd för import av fler datakällor, bland annat paket från IBM Cognos BI
Möjlighet att arbeta helt offline från en TM1-server

… och till sist har det släpps en ny spännande version av IBM Cognos BI med versionsnummer 10.2.0. Eftersom den nya versionen releasades igår återkommer jag med mer detaljer senare, men följande saker kan nämnas redan nu:

Man har döpt om Cognos Business Insight och Cognos Business Insight Advanced till Cognos Workspace respektive Cognos Workspace Advanced. Bra enligt mig eftersom jag tyckte att IBM rörde till det rejält med att döpa desktopverktyget till Cognos Insight. Inte någon teknisk eller funktionell ändring men bra att man gör det mycket enklare med namnen på de olika produkterna.
En av de större nyheterna är IBM Cognos Dynamic Cubes som tillkommit för att hantera de växande datavolymerna hos kunderna. Här är det in-memory cachning som gäller, och det skall vara rejält mycket snabbare än Dimensionally Modeled Relational (DMR). Detta blir då ett komplement till att använda TM1-kuber, som också använder in-memoryteknik. Det skall bli spännande att se detta in action!
En mängd förbättringar som kommit på de flesta delar av plattformen, bl.a. utökat stöd för visualisering och interaktivitet i grafer och crosstabs (Cognos Workspace och Cognos Workspace Advanced)