Man vill ha val att nollundertrycka en rapport i prompt sidan. Hur gör man?

Man skapar en dummy kolumn som har värde ’1’ om man har valt att inte nollundertrycka, ’0’ om man vill nollundertrycka. Nollundertryckning är på i rapporten hela tiden. Och den här dummy kolumnen är förstås dold.

Thank you Gabriel for another good idea!