Då var det återigen dags för IBM Cognos Finance Forum!
2010 års upplaga av konferens behandlar ämnet affärsanalys och hur du med hjälp av den gör din verksamhet smartare i osäkra tider.
Tid och plats
Konferensen äger rum den 25 maj på Hilton Slussen. Dörrarna öppnas 08.15. Dagen avslutas med mingel 17.00-19.00
Hoppas ni har tid att delta, konferensen är som vanligt kostnadsfri.
Väl mött!

Läs mer här