Förra veckan anordnade IBM en tredagars kurs för sina partners, och som Business Partner fick vi på Attollo möjligheten att ta del av det allra senaste som IBM Cognos BI 10.1.1 erbjuder. Jag kan säga att det är en hel del nytt och spännande som IBM har tagit fram och tänkte därför visa på ett exempel på kraften med Cognos BI 10.1.1, närmare bestämt IBM Cognos Dynamic Query Mode (DQM) som är en av huvudnyheterna med IBM Cognos BI 10.1.1.

DQM är en Javabaserad mekanism för datacachning som med hjälp av en förbättrad exekveringsteknik erbjuder möjligheten att optimera frågor för snabbare körning genom att kombinera SQL och MDX samt cachning av exekverade frågor vilket ger kortare responstider. Vidare är det möjligt att med DQM förbättra prestanda för komplexa OLAP-frågor avsevärt genom en förbättrad generering av MDX-kod. En annan bra grej med DQM är att den erbjuder betydliga förenklingar för analys av frågor genom ett visuellt verktyg, nämligen IBM Cognos Dynamic Query Analyzer (DQA).

DQA är ett verktyg som med hjälp av ett grafiskt gränssnitt visar en visuell representation av de genererade frågorna då en rapport exekveras. Verktyget visar relationer mellan de olika funktionsanropen och även vilka exekveringar som tar lång tid (i bilden nedan via en röd stapel).

DQA är ett utmärkt hjälpmedel för analys och felsökning av frågor som kommer att göra jobbet lättare för många. För vidare läsning rekommenderar jag IBM Cognos 10 Dynamic Query Cookbook här:

http://www.ibm.com/developerworks/data/library/cognos/infrastructure/cognos_specific/page529.html?ca=drs-