IBM Cognos Dynamic Reporting with Tokens

Tokens är så flexibel jag vill gråta. Vad är tokens?

”Tokens are metadata and can take any form and does not represent any specific data type. ”

Ett enkelt exempel att använda tokens är …

Man vill visa en extra kolumn i rapporten, Prognos 1 kolumn eller Prognos 2 kolumn. Då finns det en value prompt ”ParamPrognos” där man kan välja ”Prognos1” eller ”Prognos2”.

Man har då en data item i rapporten :
#prompt(’ParamPrognos’, ’token’, ’[Prognos1]’ ,'[’,”,’]’)#

Den kommer att visa Prognos 1 eller Prognos 2 beroende på vad vilken som man har valt i prompten. Om inget är vald blir det Prognos 1 som är default.

Man behöver inte ha 2 conditional block där ena innehåller Prognos 1 kolumnen och den andra innehåller Prognos 2. Man slipper förvalta flera conditional blocks.

Här är en bra länk som förklarar allt mycket bättre och hur man kan utnyttja tokens i olika scenario.
http://www.ibm.com/developerworks/data/library/cognos/page232.html

Tack Gabriel för att du är envis och letar fram tokens!

Long live super tokens!! ^_^