Under en av dagens keynotes gick de ansvariga för respektive område inom Gartner igenom årets nya Gartner Magic Quadrants och vad man kunde utläsa av dessa. En av nyheterna är att det finns en ny, en tredje, kvadrant som tar upp Advanced Analytics och hur de olika leverantörernas erbjudande står sig mot varandra.

Det är tydligt att analys och prediktiv sådan får ännu mer fokus av Gartner i och med detta och man kan även se ganska stor skillnad mellan leverantörerna i ”BI och Analytics” kontra ”Advanced Analytics”.Under presentationen förtydligade Gartner hur man bör läsa kvadranterna. Det finns en enorm lista på leverantörer som man utvärderat (även denna lista finns tillgänglig via Gartner) och de som kvalificerar sig för att komma med i kvadranten är toppskiktet och skillnaderna dem emellan de kan alltså vara relativt små.
Det som kanske är anmärkningsvärt är att Micrsoft, som i de andra kvadranterna brukar ligga ganska långt upp till höger i kvadranten, inte står sig lika bra relativt de andra leverantörerna.
Även intern fokus hos leverantören spelar in under utvärderingen, det kan vara så att MS för tillfället fokuserar på andra områden inom BI.